Wzrost konkurencyjności firmy L&L

Regionalny Program Operacyjny Województwa Sląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

„Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej platformy dla systemów kontrolnych"

Nazwa beneficjenta: LANDL Sp. z o.o. Sp.K.
Wartość projektu: 1 141 563,00 PLN
Wartość dofinansowania: 464 050,00 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013


Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl


zamknij  
Nasze usługi

Co możemy zaoferować?

Kontrola infrastruktury sieci uzbrojenia

System kontroli infrastruktury sieci stanowi narzędzie, które znajduje zastosowanie w utrzymaniu i monitorowaniu prawidłowości funkcjonowania sieci uzbrojenia.

Kontrola infrastruktury budynków

W procesie zarządzania nieruchomością powstaje wiele obowiązków związanych bezpośrednio z prawidłowym funkcjonowaniem obiektu.

Kontrola pracowników

Oferowane urządzenie kontrolne pozwala na sprawny monitoring i zarządzanie pracą osób z uwzględnieniem czasu oraz miejsca. Urządzenie wykorzystywane mogą być do kontroli pracy pracowników ochrony, pracowników firm sprzątających itp.

Kontrola dostępu

Umożliwia kontrolę osób upoważnionych do przebywania na terenie obiektów oraz stanowi zabezpieczenie przed dostępem osób nieupoważnionych. Za pomocą dedykowanego urządzenia klient może w prosty sposób ustalić obowiązujące u niego zasady dostępu.

Monitorowanie procesów produkcyjnych, maszyn i urządzeń

Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania linii produkcyjnych, maszyn i urządzeń kluczowym jest pomiar i analiza parametrów cyklu produkcyjnego oraz dodatkowych parametrów fizycznych (temperatura, pobór prądu, ciśnienie, wilgotność itp.) podczas ich pracy.

Lokalizacja i monitorowanie kontenerów

Zapewnia precyzyjną informację o lokalizacji transportowanego towaru, dzięki innowacyjnemu systemowi zasilania. Umożliwia montaż dodatkowych czujników np. czujnik otwarcia drzwi, które wpływają na poprawię bezpieczeństwa transportu oraz umożliwiają wczesne wykrywania zagrożeń.

Lokalizacja i monitorowanie pojazdów

Zapewnia precyzyjną informację o lokalizacji, kontroli paliwa, prędkości, ilości paliwa w baku oraz innych parametrach eksploatacji samochodów dostosowanych do potrzeb klientów. Odbiorcą usługi może być klient indywidualny jak i biznesowy.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby.
© 2017 - Landl.com.pl - all rights reserved